• Single Storey Semi-D
 • Land Area : 50' x 90'
 • Floor Area : 1,500 sqft
 • No. of unit : 40
 • Bedroom : 3 + 1
 • Bathroom : 4
  (all bedroom attached with bathroom)
 • From RM401,888
 • Single Storey Bungalow
 • Land Area : Minimum 7,308 sqft
 • Floor Area : 2,000 sqft
 • No. of unit : 33
 • Bedroom : 4 + 1
 • Bathroom : 5
  (all bedroom attached with bathroom)
 • From RM571,888*

 • Single Storey Semi-D
 • Land Area : Minimum 4,500 sq ft
 • Floor Area : 1,500 sqft
 • No. of unit : 48
 • Bedroom : 4
 • Bathroom : 5
  (all bedroom attached with bathroom)
 • From RM368,888
Kalkulator Kewangan

Anda tidak perlu memasukkan koma (,) atau tanda mata wang (RM) untuk pengiraan ini.

Harga Hartanah
Margin Pembiayaan (%)
Tahun Pinjaman
Anggaran Kadar Faedah (%)
Jumlah Pinjaman / Kos
 
Anggaran Ansuran Bulanan