Untuk maklumat lanjut
sila hubungi pegawai pemasaran:
Hasmah – 012-520 4611
Nagina – 012-491 5013
Zawiah – 014-300 6182

Kalkulator Kewangan

Anda tidak perlu memasukkan koma (,) atau tanda mata wang (RM) untuk pengiraan ini.

Harga Hartanah
Margin Pembiayaan (%)
Tahun Pinjaman
Anggaran Kadar Faedah (%)
Jumlah Pinjaman / Kos
 
Anggaran Ansuran Bulanan